Skoletilbud

Tilbuddet retter sig mod at fastholde unge, der som følge af psykosociale vanskeligheder er i risiko for af afbryde uddannelsesforløbet.

Der tilbydes op til 7 samtaler til den unge og dennes netværk i forhold til at få forståelse og give redskaber, som kan hjælpe eleven til at blive i uddannelse og gennemføre denne.

Hvis det i samarbejde med eleven, studievejlederen/læreren og/eller forældrene skønnes, at det vil være relevant med anden behandling, kan Skiftesporet være medhjælpere i at etablere en evt. kontakt her til.

Skiftesporet tilbyder desuden supervision til medarbejdere på erhvervsskolerne i forhold til specifikke sager.

Op mod 70% af de henviste elever fastholdes i uddannelse.

Kontaktinfo

Skiftesporet
Th. Nielsens Gade 25
7400 Herning
Denmark

Tlf: 96285200
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.