Om Skiftesporet

Skiftesporet er et livslærested for unge og yngre voksne psykisk sårbare mennesker der har brug for hjælp og støtte til at finde og genfinde sig selv i livet.

Skiftesporet tilbyder flere former for psykosocial behandling, men alle med et livslæreperspektiv og byggende på Skiftesporets fælles referenceramme. En fælles referenceramme der understøtter recoverytanker, ud fra en socialkonstruktionistisk tankegang. Tankesættet og metoderne omfatter bl.a. Åben dialog, den narrative tilgang, mentalisering og andre socialhumanistiske metoder.
Dvs. det at arbejde og tænke i relationer og netværk.

Skiftesporet er et livslærested. Et sted hvor unge med psykosociale problemer kan få hjælp og støtte til at komme videre med deres liv.
Målgruppen kan have psykosociale problemer af psykotisk eller psykosenær karakter eller livshindrende problemer på grund af spiseforstyrrelse, angst, depression, personlighedsforstyrrelse o.l.

Ligegyldigt hvilken specifik psykosocialt tilbud Skiftesporet tilbyder, arbejdes der med netværks- og relationsforståelse ud fra Åben Dialog og den narrative forståelse. Det betyder at netværket inddrages, at vi tager udgangspunkt i den unge og netværkets fortællinger, samtidig med at vi stiller vores viden og erfaringer til rådighed. Vi forsøger at være hurtige med hjælpen, skabe gode muligheder for recovery processen, bl.a. ved at være fleksible, give den unge ansvar og være i dialog.

Principperne  tilpasses altid det specifikke  psykosociale tilbud, men netværks- og relationsforståelsen er altid til stede i én eller anden form og altid som grundlæggende holdningsmæssig tilgang.

Grundlæggende tror vi på, at alle kan "komme sig". Dvs. at alle efter et psykisk sammenbrud kan komme igennem dette og få et helt almindeligt liv.

Din tilværelse kan betragtes som en togrejse. Gennem kupevinduet ser du station efter station passere forbi. Ser dit ansigt genspejlet i glasset. Du møder andre passagerer. Hver af dem har sin bestemte destination, men I har retningen til fælles. Tal med dem, eller gem dig bag en avis. Din rejse vil tage sin tid. Hvorfor tænke på den som spildtid. Sporskiftet sikrer dig mod kollisioner. Lokomotivation. At ville, vide og kunne. Hvorfor denne venten under uret på ubestemt tid. Orienter dig i køreplanen. Indløs billet nu.

Kontaktinfo

Skiftesporet
Th. Nielsens Gade 25
7400 Herning
Denmark

Tlf: 96285200
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.