Om dagtilbuddet

Målet er, med udgangspunkt i den unges livssituation, at opretholde og udvikle kompetencer og relationer inden for uddannelse, arbejde, hjem og fritid, og derigennem bliver i stand til at få / tage magten over sin egen tilværelse.

Dette foregår ved at den unge deltager i forskellige forpligtende fællesskaber og grupper, og her arbejder ud fra sine egne mål i dialog og samvær med andre. Som tilknyttet Dagenheden får alle tilknyttet en mentor.

Dagenheden er Skiftesporets livslærende aktivitetsdomæne. Uanset om aktiviteten har praktisk eller mere intellektuel og kreativ karakter foregår denne i "forpligtende fællesskaber". Dvs. i fællesskaber hvor vi samarbejder, er afhængige af hinanden, har brug for hinandens bidrag o.l. Den enkleste måde at udtrykke dette på er måske, at ligegyldigt hvilken aktivitet, hvilken gruppe har denne altid et dobbelt formål: Aktiviteten skal give noget til den enkelte og være noget den enkelte lærer noget om sig selv ved, men samtidig skal aktiviteten altid komme ud over den enkelte og være noget der er til glæde for fællesskabet,- altså været noget ud over den enkelte.

Kontaktinfo

Skiftesporet
Th. Nielsens Gade 25
7400 Herning
Denmark

Tlf: 96285200
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.