Mentor

Den unge og mentor har kontinuerlige samtaler om, hvad der har betydning for den unge, den unges mål med at være på Skiftesporet, hvordan det går, hvilke tanker den unge gør sig om livet, hvilke aftaler der skal laves, etc.

Sammen med mentor udvikles den unges egen strategi for recovery. Til det formål udarbejdes "De små skridts strategi" - et samtaleark, som hjælper den unge med at synliggøre og fastholde nogle træk, der på bestemte tidspunkter kendetegner:

De små skridts strategi

Kontaktinfo

Skiftesporet
Th. Nielsens Gade 25
7400 Herning
Denmark

Tlf: 96285200
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.