Mandagsgruppen

Mandag fra kl.9.30-11.30 (Søndergade 16).

Mandagsgruppen er opbygget af 3 moduler, hvor man inviteres til at deltage i ét eller flere moduler. Der er 4-6 unge i gruppen.

De 3 moduler er:

  1. Livshistorie (Efterår)
  2. Aktivitet, Selvforståelse og Identitet (Vinter)
  3. At forstå mig selv og andre (Forår).

Forløbene er alle bygget op omkring samme ramme. Forløbet er fra personalets side fastlagt og struktureret.

Det, vi forventer af den unge, er:

  • at man møder stabilt
  • at man vil lytte til de andre deltagere
  • at man vil bidrage med sin fortælling/fortællinger fra ens dagligdag.

Hvad er baggrunden for disse moduler

Vi kommer til verden med det, vi har med os – og gennem aktivitet, oplevelser og erfaringer dannes en grundtone i vores liv. Det kan være en tone af tryghed/tillid/utryghed/frygt.

I Mandagsgruppen – vil vi sammen dele erindringer, erfaringer og oplevelser og give plads til hinanden og til nye fortællinger, nye fortolkninger, nye perspektiver og forhåbentlig en ny og lysere grundtone, der kan danne baggrund for fremtidige handlinger.

Når erfaringer (handlinger og begivenheder) og oplevelser (tanker og følelser) deles, så bliver det til fortællinger.

Det, vi skaber er en egen-fortælling og selvforståelse, som er farvet af vores møde med mennesker og de omgivelser, vi og de har befundet sig i. En fortolkning af det erfarede og oplevede liv.

Dette kommer til at danne baggrund for vores valg af handlinger/aktiviteter, og hvordan vi forstår os selv og andre.

I mandagsgruppen stiller vi skarpt på både fortællinger, identitet, aktivitet og samspillet med andre mennesker.

Derfor er LIVSHISTORIE – din fortælling - AKTIVITET OG IDENTITET - dine handlinger – AT FORSTÅ DIG SELV – dit samspil - vigtige elementer i din recoveryproces.

Kontaktinfo

Skiftesporet
Th. Nielsens Gade 25
7400 Herning
Denmark

Tlf: 96285200
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.