Dagtilbuddet

Om dagtilbuddet

Skiftesporets dagtilbud er et sted, hvor den unge kan lære at leve sit liv på en mere hensigtsmæssig måde - altså et livslærested, hvor tryghed og udfordring går hånd i hånd i et levetilbud, der bygger på relationer mellem mennesker, dialog og aktivitet.

Målgruppen

Målgruppen i Skiftesporets dagtilbud er psykisk sårbare mennesker i alderen 16-45 år.

Visitationsprocedure

Der er visitation til Dagtilbuddet. En visitation starter med en udredning af den unges behov så der kan ske en matchning mellem behov og indsats.

Opstart for den unge

Når en ung starter i Skiftesporets Dagtilbud, vil det første, som finder sted, være et introduktionsmøde, hvor den unge og evt. betydningsfulde personer i den unges netværk deltager sammen med afdelingslederen samt mentor fra Skiftesporet.

Mentor

Ved indskrivningen tildeles den unge en mentor, som er den blandt personalet den unge samarbejder tættest med under hele forløbet på Skiftesporet.

Hverdagen

Skiftesporets Dagtilbud er åbent alle hverdage fra kl. 8.00 til kl. 15.00.

Traditioner i Dagtilbuddet

Vi mener, at det er vigtigt at skabe traditioner. Traditioner er tilbagevendende begivenheder, som er kendetegnende for Dagtilbuddet, og som skaber genkendelighed og sammenhold.