Visitationsprocedure

Der er visitation til Boenheden.

En visitation starter med en udredning af den unges behov så der kan ske en matchning mellem behov og boenhedens indsats. Er der ovensstemmelse mellem behov og indsats laves der en aftale om et forbesøg med en rundvisning og en orientering om stedet.

Målet for den unge, der flytter ind i Boenheden, vil være at han/hun kan lære at tage hånd om sin tilværelse og derefter flytte til egen vedvarende bolig.

Med udgangspunkt i den unges livssituation, vil Skiftesporet forsøge at støtte ham/hende i at, fastholde og udvikle sine færdigheder og relationer indenfor uddannelse, arbejde, hjemme- og fritidsliv.

Skiftesporet lægger vægt på, at den unge er aktiv og central i udarbejdelsen af sine mål, samt er med i alt hvad der angår ham/hende.

Kriterierne for optagelse i boenheden, ud over at tilhøre målgruppen er, at den unge er motiveret henimod at få magten over sit eget liv, samt at det professionelle netværk har tiltro til, at den unge vil kunne udvikle kompetencer, der gør det muligt, at nå målet.

En del af visitationen er et forbesøg med én to individuelle samtaler og netværkssamtaler med den unges netværk, samt med en rundvisning og en orientering om stedet. Den unge kan tage familie og behandlere med efter ønske.

Når den unge er godkendt, kan han/hun flytte ind efter aftale.

Tilbuddet bevilges iflg. Servicelovens § 107.

Kontaktinfo

Skiftesporet
Th. Nielsens Gade 25
7400 Herning
Denmark

Tlf: 96285200
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.