Sådan arbejder du

Skiftesporet er et livslærested, hvor vi arbejder ud fra "recovery-tanken".
Vi tror på, at selv om man har en psykisk lidelse, har man gode muligheder for at komme sig.

Den unge vil derfor i forskellige sammenhænge kunne "lære", at få mere magt over sin tilværelse. Den unge vil blive mødt med en forventning om og en tro på, at dennes liv på trods af besværligheder godt kan tage en ny og bedre drejning.

De små skridts strategi

For at den unge kan komme sig er det vigtigt at man selv har blik for fremtidens muligheder og bevarer håbet om forandring og bedring ved f.eks. at lægge mærke til de små skridt, som man tager i den rigtige retning.

De små skridt kan handle om bitte små forandringer i udseende og væremåde, mere overskud til at løse praktiske opgaver, ændrede vaner, nye handlingsmønstre, flere sociale kontakter, mere aktiv deltagelse i sociale sammenhænge, bedre humør, lysere tanker m.v.

For at opdage disse er det vigtigt at den unge en gang imellem stopper op og kigger lidt på sig selv og sit liv. Man kan sige at den unge med mellemrum skal "tage temperaturen" på hvordan man selv og ens liv fungerer.

Til det formål er udarbejdet "De små skridts strategi" - et arbejdspapir, som hjælper den unge med at synliggøre og fastholde nogle træk, der på bestemte tidspunkter kendetegner:

Den unges personlige fremtoning (udseende, påklædning, kropsholdning m.v.)
Den unges daglige tilværelse og måden, at leve livet på (hvor tilbringes tiden i løbet af dagen? Hvad bruges tiden på? Hvad foregår der? Hvem optræder i hvilke situationer?)
Den unges tanke- og oplevelsesverden (hvad foregår der inde i hovedet?)


Dette stykke erfaringsopsamlingsarbejde gøres med mellemrum. Første gang kort tid efter at den unge er flyttet ind på Skiftesporet og derefter hver 3-4 måned. Den unge og andre vil herefter bedre kunne få øje på nogle af de små skridt, som den unge helt sikkert vil tage undervejs.

På baggrund af "De små Skridt" opstilles langsigtede og kortsigtede mål ud fra den unges ønsker og drømme.

I "De små skridt" er en beskrivelse af hvad den unge arbejder med, hvordan og hvorfor den unge arbejder med sine mål og, hvad den unge får støtte til og af hvem samt hvor lang tid der skal gå, før det tages op til revision.

De små skridt er et synligt og aktivt arbejdsredskab i samarbejdet mellem den unge og mentorerne samt i de forskellige sammenhænge den unge er en del af.

Støtte

Med udgangspunkt i den unges livssituation, vil vi forsøge at støtte ham/hende i at, fastholde og udvikle sine færdigheder og relationer indenfor uddannelse, arbejde, hjem og fritidsliv.

Vi lægger vægt på, at den unge er central og aktiv i udarbejdelsen af sine mål. Og at den unge er med i alt, hvad der angår ham/hende, den unges situation og fremtid.

Hverdagslivet, med tætte relationer, samtale og samhandling er i fokus. Personalet støtter op, hvor det er påkrævet: i fritidsinteresser, hjælper med lektielæsning, støtter i dagligdags pligter og i den daglige struktur.

Personalet støtter den unge i at benytte lokalområdets tilbud, såsom biograf, teater, koncerter, cafebesøg osv.

Personalet støtter desuden den unge i, at få/udbygge/vedligeholde sit sociale netværk udenfor bofællesskabet.

De små skridts strategi

Kontaktinfo

Skiftesporet
Th. Nielsens Gade 25
7400 Herning
Denmark

Tlf: 96285200
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.