Om Boenheden

Boenheden, som ofte refereres til som "Gl.Landevej" (pga. adressen Gl. Landevej 55-57-59) omfatter tre villaer, som er bygget sammen.

Villaerne er beliggende i yderkanten af Hernings centrum.
Husene er delvist adskilte enheder - det vil sige, de fungerer som tre husholdninger. Der bor 16 unge fordelt på de tre huse.

Et af husene - nr. 55 - fungerer, som et "udslusnings" botilbud. Her er beboerne mere selvkørende - hvilket blandt andet betyder, at de ikke har den samme tætte personalestøtte i hverdagen, som i de to andre huse.

Hver beboer har et værelse af størrelse fra 17m2 til 24m2.
Man deler badeværelse to og to.

Husene har stor fælles have med drivhus, flagstang, bålplads og lille køkkenhave

Boenhedens målgruppe er unge fra 16 år med psykotiske eller psykose nære oplevelser, personer med spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser o.l.

Op til indflytningen i Skiftesporets boenhed er der 1-2 forsamtaler, hvor den unge, dennes familie og andre relevante personer inddrages i en samtale om, hvad den unge gerne skulle have ud af at bo på Skiftesporet, hvordan vi kan nå derhen og hvilken hjælp der skal til.
Som en ”pakke” tildeles den unge ved indflytning to mentorer, der er den unges tætteste samarbejdspartnere i forhold til at nå ”målet”.
Den unge og familien/netværket tilbydes kontinuerlige netværkssamtaler gennem hele forløbet.

Herudover udarbejder mentorerne, sammen med den unge, mål- og dokumentations papiret ”De små skridts strategi” ved indflytningen. Et fælles papir, der er det fælles samarbejdspapir omkring den unges drømme, mål, støtte o.l.
Dette papir bliver løbende revideret, ligesom det er grundlaget for handleplaner, statusmøder o.l.

De små skridts strategi

Kontaktinfo

Skiftesporet
Th. Nielsens Gade 25
7400 Herning
Denmark

Tlf: 96285200
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.