Boenheden

Om Boenheden

Skiftesporets boenhed er et midlertidigt botilbud (ca.1-5 år), som hører ind under psykiatrien i Herning Kommune.

Målgruppen

Skiftesporets Boenhed er et intensivt tilbud til unge fra 16 år og opefter.

Visitationsprocedure

En visitation starter med en udredning af den unges behov så der kan ske en matchning mellem behov og boenhedens indsats.

Når du flytter ind

En egentlig "optagelse" i Boenheden starter med et forbesøg for den unge, dennes familie og andre den unge evt. gerne vil have med. Inden den unge flytter ind har vedkommende fået tildelt et værelse.

Mentor

Den unge får ved indskrivningen tildelt to mentorer, som er dem blandt personalet man samarbejder tættest med under hele forløbet på Skiftesporet.

Sådan arbejder du

Målet for den unge, der flytter ind i Boenheden, vil være at han/hun kan lære at tage hånd om sin tilværelse og derefter flytte til egen vedvarende bolig.

Familie- og netværksarbejde

Cirka en gang om måneden inviteres den unges familie/netværk til et møde sammen med den unge, dennes mentor og en mødeleder.

Hverdagen

Her handler det om at indgå i hverdagens forpligtende og fornøjelige fælleskab i og udenfor Boenheden.

Traditioner

Traditioner er tilbagevendende begivenheder, som er kendetegnende for Boenheden, og som skaber genkendelighed og sammenhold.