Spiseforstyrrelser

I dag er der mere og mere der tyder på, at de biologiske og neurologiske, såvel som de udviklingspsykologiske og sociologiske faktorer præges af, organiseres ud fra, udfolder sig ved og filtreres gennem relationen. Relationen er herfor ikke blot uomgængelig i forståelsen af problematikken, men også i behandlingen.

At forstå en spiseforstyrrelse og/eller en selvskadende adfærd handler således om, at forstå relationen i fortællingen. Dvs. gennem dialog at udfolde fortællingens dynamik, gennem netværket at udfolde kraftfeltets muligheder og gennem selvforståelsen at udvikle den funktionelle identitet.

I Horisonts psykosociale tilgang betyder det, at vi mener, at der skal arbejdes på flere niveauer:

  • Et individuelt niveau, hvor selvforståelsen er i fokus.
  • Et netværksniveau, hvor de fælles fortællinger og netværket som kraftfelt er i fokus
  • Et gruppeniveau, hvor den funktionelle identitet, de fælles fortællinger og de relationelle færdigheder kan udfoldes, afpudses og afprøves.

Vi har en ide om, at senest tre hverdage efter henvendelsen skal vi have kontakt med borgeren/familien.
At vi altid starter op med et netværksmøde med de relevante personer omkring borgeren (fundet sammen med borgeren) og at disse netværkssamtaler fortsætter igennem hele forløbet med cirka 3-4 ugers interval.
Parallelt med disse netværksmøder tilbydes individuelle samtaler. De individuelle samtaler kan suppleres eller afløses af et gruppeforløb.

Samtidig er der psykologisk kontinuitet på den måde, at de to behandlere, der møder borgeren og dennes netværk, fra starten er dem, der er behandlere igennem hele forløbet. Vi påtager os ansvaret for behandlingen, for møderne o.l., men samtidig fastholdes så meget ansvar som muligt hos borgeren, familien og andet netværk. Borgeren skal ikke ”behandles”, men være aktør, familien skal være familie, men samtidig agere og være med-konstruktionerende for de nye fortællinger, forståelser og handlemønstre.

Alt dette skal foregå i en udpræget dialogisme, hvor vi hele tiden bliver og forbliver i det undersøgende og udfoldende felt, indtil vi er enige om den fælles betydning af de individuelle meninger.
Dette udgør ”90%” af tilgangen i Horisont. De sidste ”10%” er specialiseret viden omkring spiseforstyrrelser.

Der er visitation til tilbuddet. Kontakt Horisont/Skiftesporet.

Kontaktinfo

Skiftesporet
Th. Nielsens Gade 25
7400 Herning
Denmark

Tlf: 96285200
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.