Om Horisont

Det enkelte tilbud er en specialiseret indsats, alt afhængig af problematik(se omkring de specifikke tilbud), men alle tilbud bygger på Skiftesporets viden og erfaringer. Det betyder at relations- og netværkstilgangen(Åben Dialog), den narrative fortælling og sproget er i centrum.

I Horisont, som på Skiftesporet, tror vi på, at alle kan "komme sig", at alle kan få et liv med glæde og muligheder. At alle med den rigtige støtte og personlige indsats kan nærme sig sine drømme og realisere det liv, man gerne vil. Her bliver netværket centralt.

Vi ser ikke det enkelte individ som frit svævende i luften, men indlejret i forskellige fællesskaber. Både de nuværende og de tidligere fællesskaber. Det er det, vi kalder personens "kraftfelt". Kraftfeltet er de stemmer, der er meddefinerende os. Det vil sige, de nuværende stemmer der taler med om personens gøren og laden, men også de indre stemmer, der altid er med i den enkeltes beslutning omkring hvad, han/hun skal gøre og kan gøre. Vi er de fortællinger vi fortæller om os selv og som andre fortæller om os". Netop derfor har vi fokus på fortællingen, på netværket og sproget. Fortællingen, idet den siger noget om vores selvforståelse og identitet. Netværket, idet det er netværket, der er medfortællende fortællingen. Ofte er det disse stemmer, der taler med om livet m.m. og sproget, der både kan udfolde en forståelse, men også kan være definerende og fastholdende.

Kontaktinfo

Skiftesporet
Th. Nielsens Gade 25
7400 Herning
Denmark

Tlf: 96285200
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.