Om bostøtte

Målgruppen for Skiftesporets §85 støtte er borgere der har en psykiatrisk lidelse eller psykisk sammenbrud, der hindrer vedkommende i at være tilknyttet uddannelse eller arbejde, og som hindrer vedkommende i at få en hverdag til at fungere. Det vil typisk være borgere, der grundet deres psykiatriske lidelse eller psykiske sammenbrud er på kontanhjælp, SU syge-dagpenge o.l.

Vi har den erfaring og viden at skal den enkelte borger komme videre i sit liv og "komme sig" er det vigtigt at få den rigtige støtte og hjælp. Den "rigtige" hjælp kan være meget forskelligt, alt afhængig af borgerens problematik, men den omfatter oftest mere og andet end individuel støtte. Vi er jo ikke frit svævende individer, men altid indlejret i en social og relationel sammenhæng hvor vi på en gang er blevet den vi er og ofte er udfordret. Derfor er bostøtte ikke alene individuel støtte, men også støtte i grupper o.l.

Der er visitation til "bostøtte".

Kontaktinfo

Skiftesporet
Th. Nielsens Gade 25
7400 Herning
Denmark

Tlf: 96285200
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.