Gruppestøtte

Gruppeforløbene er tilrettelagt således at de på én gang skal give den optimale støtte i forhold til borgerens kerneproblematik ud fra en indiviudelt tilpasset forløb og give mulighed for en fælles udveksling af oplevelser og erfaringer med andre i lignende situationer.

Kontaktinfo

Skiftesporet
Th. Nielsens Gade 25
7400 Herning
Denmark

Tlf: 96285200
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.