Forsamtale

Et forforløb vil typisk bestå af én til to netværkssamtaler og en til to individuelle samtaler.

Ideen med forløbet er at matchningen bliver så god og målrettet som muligt. Derfor vil borgerens netværk blive inviteret med, så de sammen med borgeren og matchnings-teamet kan nuancere og kvalificere borgerens behov og dermed indsatsen.

Samtidig vil borgeren sammen med én fra matchnings-teamet gennemføre en til to individuelle samtaler ud fra et skema, hvor borgerens egne drømme og håb for fremtiden vil være i fokus.

Kontaktinfo

Skiftesporet
Th. Nielsens Gade 25
7400 Herning
Denmark

Tlf: 96285200
Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.